Intro

Uborampe Kejawen

KejawenManunggal Sejati, Manunggaling Kawulo Gusti, Kaweruh Kejawen, Ilmu Sejati
Menawa manungsa urip ijen, sejatine ora butuh ilmu lan ngelmu. Cukup naluri alamiahe wae. Nanging nalika urip bebarengan karo manungsa liyane lan karo titah dumadi liyane dibutuhake ilmu lan ngelmu. Dadine, ngelmu urip iku lumakune kanggo nuntun manungsa nglakoni urip bebarengan ing ngalam donya,salah sijining dalan lakuning urip yo iku kitab primbon, kang biso dienggo kanggo teken klakoni urip, ben biso ndadekake tentreming bebrayan agung..

Tag Pencarian: neptu hari baik memasang pintu, hari baik pasang kuda kuda rumah, hari baik memasang atap rumah, hari baik untuk menaikkan atap rumah, hari baik munggah molo, hari baik membuat kandang, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2018, hari baik membuat kandang ayam, saat tatal, hari baik mendirikan rumah menurut adat jawa, hari baik menaikkan kuda-kuda rumah, hari baik memasang genteng, neptu hari baik, hari baik pasang molo rumah, hari baik menaikkan atap rumah, hari baik pasang kuda2 rumah, hari baik membuat kandang ternak, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2017, primbon kuda kuda rumah, weton jawa mendirikan rumah, hari baik menaikkan kuda kuda rumah, hari baik untuk munggah molo, Hari baik untuk pasang suwunan, hari baik kejawen, hari bulan dulhijah yg bagus untuk buat kandang sapi, hari baik membuat pondasi rumah, Primbon pasang kuda kuda rumah, hari baik pindah rumah 2017, hari baik pondasi rumah, hari baik pasang atap rumah
Herbal Jeng Ana