Intro

Uborampe Kejawen

Kejawen Manunggal Sejati, Manunggaling Kawulo Gusti, Kaweruh Kejawen, Ilmu Sejati
Menawa manungsa urip ijen, sejatine ora butuh ilmu lan ngelmu. Cukup naluri alamiahe wae. Nanging nalika urip bebarengan karo manungsa liyane lan karo titah dumadi liyane dibutuhake ilmu lan ngelmu. Dadine, ngelmu urip iku lumakune kanggo nuntun manungsa nglakoni urip bebarengan ing ngalam donya,salah sijining dalan lakuning urip yo iku kitab primbon, kang biso dienggo kanggo teken klakoni urip, ben biso ndadekake tentreming bebrayan agung..

Tag Pencarian: neptu hari baik memasang pintu, hari baik pasang kuda kuda rumah, hari baik memasang atap rumah, hari baik munggah molo, hari baik untuk menaikkan atap rumah, hari baik membuat kandang, saat tatal, neptu hari baik, hari baik membuat kandang ayam, hari baik mendirikan rumah menurut adat jawa, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2018, primbon kuda kuda rumah, hari baik menaikkan atap rumah, hari baik memasang genteng, hari baik menaikkan kuda-kuda rumah, hari baik pasang kuda2 rumah, hari baik pasang molo rumah, hari baik membuat kandang ternak, hari baik untuk munggah molo, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2017, hari bulan dulhijah yg bagus untuk buat kandang sapi, weton jawa mendirikan rumah, Primbon pasang kuda kuda rumah, hari mendirikan kuda kuda, hari baik untuk kuda kuda rumah, hari baik pindah rumah 2017, hari baik nempati rumah baru bulan jumadil awal, hari baik pasang atap rumah, hari baik pasang atap molo rumah, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah
Herbal Jeng Ana

1 KOMENTAR