Intro

Uborampe Kejawen

Kejawen Manunggal Sejati, Manunggaling Kawulo Gusti, Kaweruh Kejawen, Ilmu Sejati
Menawa manungsa urip ijen, sejatine ora butuh ilmu lan ngelmu. Cukup naluri alamiahe wae. Nanging nalika urip bebarengan karo manungsa liyane lan karo titah dumadi liyane dibutuhake ilmu lan ngelmu. Dadine, ngelmu urip iku lumakune kanggo nuntun manungsa nglakoni urip bebarengan ing ngalam donya,salah sijining dalan lakuning urip yo iku kitab primbon, kang biso dienggo kanggo teken klakoni urip, ben biso ndadekake tentreming bebrayan agung..

Tag Pencarian: hari baik pasang kuda kuda rumah, neptu hari baik memasang pintu, hari baik memasang atap rumah, hari baik untuk menaikkan atap rumah, hari baik munggah molo, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2018, hari baik menaikkan kuda-kuda rumah, hari baik membuat kandang ayam, hari baik membuat kandang, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2017, saat tatal, hari baik membuat pondasi rumah, hari baik membuat kandang ternak, hari baik menaikkan atap rumah, hari baik mendirikan rumah menurut adat jawa, neptu hari baik, hari baik memasang genteng, dino pasaran munggah kap, primbon kuda kuda rumah, hari baik pasang molo rumah, hari baik untuk munggah molo, hari baik pasang kuda2 rumah, hari bulan dulhijah yg bagus untuk buat kandang sapi, Hari baik pasang, hari baik naik kap rumah, hari baik menaikkan kuda kuda rumah, Hari baik untuk pasang suwunan, Primbon pasang kuda kuda rumah, hari baik naik atap rumah, hari baik kejawen
Herbal Jeng Ana

1 KOMENTAR