Intro

Uborampe Kejawen

Kejawen Manunggal Sejati, Manunggaling Kawulo Gusti, Kaweruh Kejawen, Ilmu Sejati
Menawa manungsa urip ijen, sejatine ora butuh ilmu lan ngelmu. Cukup naluri alamiahe wae. Nanging nalika urip bebarengan karo manungsa liyane lan karo titah dumadi liyane dibutuhake ilmu lan ngelmu. Dadine, ngelmu urip iku lumakune kanggo nuntun manungsa nglakoni urip bebarengan ing ngalam donya,salah sijining dalan lakuning urip yo iku kitab primbon, kang biso dienggo kanggo teken klakoni urip, ben biso ndadekake tentreming bebrayan agung..

Tag Pencarian: hari baik pasang kuda kuda rumah, neptu hari baik memasang pintu, hari baik memasang atap rumah, hari baik untuk menaikkan atap rumah, hari baik munggah molo, hari baik menaikkan kuda-kuda rumah, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2018, hari baik naik kap rumah, hari baik untuk munggah molo, hari baik membuat pondasi rumah, primbon kuda kuda rumah, hari baik untuk pasang kuda kuda rumah, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2019, hari baik membuat kandang, hari yang baik untuk membuat pondasi rumah 2017, hari baik memasang genteng, hari baik membuat kandang ayam, hari baik membuat kandang ternak, hari baik menaikkan atap rumah, hari baik pasang molo rumah, hari baik naik atap rumah, neptu hari baik, hari baik mendirikan rumah menurut adat jawa, hari baik membuat kandang kambing, hari baik pasang kuda2 rumah, hari baik munggah blandar, dino pasaran munggah kap, hari baik naik molo, hari baik buat naikan blandar, Hari baik kap
Herbal Jeng Ana

1 KOMENTAR