SERAT JAYABAYA

Agama akeh sing nantang.
Agama ditantang.
Akeh anak haram.
Akeh anak wani nglawan ibu.
Akeh bandha musna ora karuan lungane. Akeh pangkat lan drajat pada minggat ora karuan sababe
Akeh bapa lali anak.
Akeh barang haram.
Akeh barang-barang haram, akeh bocah haram.
Akeh barang-barang mlebu luang.
Akeh bujuk akeh lojo.

Akeh buruh nantang juragan.
Akeh ibu padha ngedol anake.
Akeh jabang bayi lahir nggoleki bapakne.
Akeh janji ora ditetepi.
Akeh kelakuan sing ganjil.
Akeh laknat.
Akeh manungsa lali asale.
Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit.
Akeh omah ing ndhuwur jaran.

Akeh pangkat sing jahat lan ganjil.
Akeh pengkianat.
Akeh prawan tuwa.
Akeh randha nglairake anak.
Akeh udan salah mangsa.
Akeh wong angkara murka.
Akeh wong becik saya sengsara.
Akeh wong dakwa dinakwa.
Akeh wong edan, jahat lan kelangan akal budi.
Akeh wong ijir, akeh wong cethil.

Akeh wong ijol bebojo.
Akeh wong kaliren lan wuda.
Akeh wong lanang ora duwe bojo.
Akeh wong limbung.
Akeh wong mati jalaran saka peperangan.
Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan.
Akeh wong mbambung.
Akeh wong mendem donga.
Akeh wong ngaku-aku.

Akeh wong ngedol ngelmu.
Akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin.
Akeh wong nyekel bandha nanging uripe sangsara.
Akeh wong wadon ngedol awake.
Akeh wong wadon ora setya marang bojone.
Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe.
Amarga dadi korbane si jahat sing jajil.
Ana Bupati saka wong sing asor imane.
Ana peperangan ing njero.

Anak lali bapak.
Anak mangan bapak.
Angkara murka ngombro-ombro.
Angkara murka saya ndadi.
Bandha dadi memala.
Bandhane saya ludhes.
Banjur ana Ratu duwe pengaruh lan duwe prajurit.
Barang jahat diangkat-angkat.
Barang suci dibenci.

Halaman Berikutnya  ->>

Tag Pencarian: kata kata kejawen mistis, geger ae koyo wis genep sangune mati, primbonjawamendirikanrumah, wong kaliren
Herbal Jeng Ana

TIDAK ADA KOMENTAR